Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta,
  • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • w ramach NFZ dzieci i młodzieży - ze skierowaniem,
  • konsultacje odpłatne - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • dr n. med Dorota Turowska-Heydel - specjalista pediatra, specjalista reumatolog,
  • lek. med. Cecylia Zych-Litwin - pediatra, specjalista reumatolog.
Poradnia pediatryczna