Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • konsultacje odpłatne - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • lek. med. Beata Kruk - pediatra,
  • lek. med. Agata Świerczek – pediatra,
  • lek. med. Bogumiła Grűner - specjalista pediatra,
  • lek. med. Barbara Sieradzka – specjalista pediatra,
  • dr n. med. Bożena Dubiel – specjalista pediatra.