Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99 lub 795 233 918
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta,
  • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • w ramach NFZ dzieci - ze skierowaniem,
  • konsultacje odpłatne dzieci - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • dr n. med. Jarosław Feluś - specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej.
  • lek. med. Zygmunt Oleksik - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Wywiad do pobrania

Poradnia neonatologiczna