Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • konsultacje odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • dr n. med. Anna Klonowska - specjalista okulista,
  • lek. med. Barbara Jakubowska - specjalista okulista,
  • lek. med. Małgorzata Troszczyńska - specjalista okulista,

Poradnia okulistyczna współpracuje z Poradnią leczenia zeza.

Na terenie przychodni znajduje się punkt optyczny.

Poradnia neonatologiczna