Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

 • pełny adres z kodem pocztowym,
 • numer PESEL pacjenta,
 • dane skierowania (kod świadczeniodawcy lub jego REGON, VII i VIII część kodu resortowego, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, data wystawienia skierowania).

Konsultacje:

W ramach NFZ dzieci i młodzież do 18 roku życia:

 • konsultacje lekarskie - bez skierowania,
 • konsultacje psychologiczne - ze skierowaniem.

Odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Personel pracujący w Poradni:

 • dr n. med. Agnieszka Murzyn – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta,
 • lek. med. Anna Szarkowska - specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,
 • lek. med. Elżbieta Pasyk - specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,
 • lek. med. Agnieszka Buczek-Krzywoń - specjalista psychiatra,
 • mgr Joanna Bielecka - psycholog,
 • mgr Ewa Dobrzańska - psycholog (I st. psychologii klinicznej),
 • mgr Grażyna Monica-Staszkiewicz - psycholog,
 • mgr Barbara Adamska - psycholog,
 • mgr Agnieszka Szewczyk - psycholog,
 • mgr Klaudiusz Kudła - specjalista psychologii klinicznej,
 • mgr Krystyna Zaręba - specjalista psychologii klinicznej,
 • mgr Joanna Bielecka - psycholog, psychoterapeuta.

W lokalizacji elektroencefalograf do badania czynności mózgu EEG.

Poradnia neonatologiczna