Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

 • pełny adres z kodem pocztowym,
 • numer PESEL pacjenta,
 • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

W ramach NFZ dzieci i młodzież do 18 roku życia:

 • konsultacje lekarskie - bez skierowania,
 • konsultacje psychologiczne - ze skierowaniem.

Odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Personel pracujący w Poradni:

 • mgr Ewa Dobrzańska - psycholog (I st. psychologii klinicznej),
 • mgr Klaudiusz Kudła - specjalista psychologii klinicznej,
 • mgr Grażyna Monica-Staszkiewicz - psycholog,
 • dr n. med. Agnieszka Murzyn – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta,
 • lek. med. Elżbieta Pasyk - specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,
 • mgr Aleksandra Ściegienny - psycholog.
 • mgr Krystyna Zaręba - specjalista psychologii klinicznej,

W lokalizacji elektroencefalograf do badania czynności mózgu EEG.

Poradnia neonatologiczna