Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta.

Konsultacje psychologiczne:

Odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.


Personel pracujący w Poradni:

  • mgr Krystyna Zaręba - specjalista psychologii klinicznej

W lokalizacji elektroencefalograf do badania czynności mózgu EEG.

Poradnia neonatologiczna