Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • konsultacje odpłatne dzieci i młodzież - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • dr n. med. Zofia Grzenda-Adamek - specialista pediatra, specialista gastroenterolog.