Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży sp. z o.o. powstało w maju 1999 roku i świadczy usługi medyczne jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej od stycznia 2000 roku. Centrum powstało zgodnie z założeniami restrukturyzacji służby zdrowia, zatrudnia wszystkich pracowników Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika. W marcu 2012 roku wszystkie poradnie zostały przeniesione do nowego lokalu przy ul. Wielickiej 25.

W 1965 Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o przekazaniu pomieszczeń po zlikwidowanym przedszkolu i żłobku Zakładów Zieleniewskiego dla dziecięcych i młodzieżowych poradni specjalistycznych. Stopniowo zwiększała się ilość poradni w ramach działających w tym budynku Miejskiego Ośrodka Matki i Dziecka oraz Miejskiej Przychodni Higieny Szkolnej.

Po reformie administracyjnej w 1975 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz Poradni Specjalistycznych w Specjalistyczny Zespół Matki i Dziecka. W budynku prze Al. Pokoju 2a mieściły się nadal Przychodnie Medycyny Wieku Rozwojowego.

W czasie następnej reorganizacji powstał Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika wraz z Poradniami Specjalistycznymi zlokalizowanymi przy Al. Pokoju 2a.

Od 1965 roku lekarze tutejszych poradni przyjmują pacjentów z województwa krakowskiego, a obecnie obejmują swoją opieką dzieci i młodzież z województwa małopolskiego i innych województw.

Poradnia neonatologiczna