Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

 • pełny adres z kodem pocztowym,
 • numer PESEL pacjenta,
 • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

 • w ramach NFZ - ze skierowaniem,
 • konsultacje odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

 • lek. med. Beata Kruk - pediatra, specjalista pulmonolog, specjalista alergolog,
 • lek. med. Marta Stępień - specjalista pediatra, specjalista pulmonolog,
 • lek. med. Agata Świerczek - pediatra, specjalista pulmonolog, specjalista alergolog.

W poradni wykonujemy:

 • badanie czynności płuc, wykonywana przy pomocy LUNG TEST 1000S oraz LUNG TEST 250,
 • testy skórne i płatkowe,
 • immunotereapię swoistą odczulanie wykonywane pod kontrolą lekarza anestezjologa,
 • inhalacje.

SPIROMETRIA

To badanie medyczne podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Spirometria jest badaniem, które wymaga współpracy pacjenta z osobą wykonującą, trwa kilka minut i może być wielokrotnie powtarzane. Wskazania do wykonywania spirometrii:

 • rozpoznanie rodzaju zaburzeń wentylacji i ocena ich nasilenia,
 • monitorowanie przebiegu choroby, wpływu leczenia i rehabilitacji,
 • ocena do świadczeń rentowych,
 • ocena wpływu szkodliwych warunków pracy lub otoczenia,
 • przed zabiegami operacyjnymi.

Przebieg badania

Pacjent zgłasza się po lekkim posiłku, w wygodnym, nieuciskającym ubraniu. Prawidłowe wykonanie spirometrii jest możliwe jeśli pacjent stosuje się do poleceń osoby prowadzącej badanie.
Podczas badania pacjent siedzi lub stoi wyprostowany. W ustach trzyma jednorazowy plastikowy ustnik. Na nosie ma zaciśnięty klips, który uniemożliwia oddychanie przez nos. Pacjent rozpoczyna badanie kilkoma spokojnymi oddechami, następnie powoli nabiera jak najwięcej powietrza, które następnie jak najmocniej i jak najdłużej wydmuchuje.
Wynik spirometrii pacjent otrzymuje po zakończeniu badania.

Poradnia neonatologiczna