Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o.

ul. Wielicka 25
30-552 Kraków

Telefony do rejestracji:
Wizyty NFZ: (12) 413 00 99
Wizyty Płatne: 606 445 411

E-mail: rejestracja@meddim.pl


Godziny pracy rejestracji:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00


Kod świadczeniodawcy NFZ: 061/200052
REGON: 357035335
NIP: 675 121 43 77
KRS: 0000048266
Kapitał zakładowy i wpłacony: 88 000 zł

Mapa dojazdu do SCLDiM

Wybierz właściwy formularz

Rejestracja odpowiada wyłącznie na e-mail dotyczące rezerwacji i rezygnacji terminu wizyt, do 48 godzin. Prosimy o cierpliwość.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SP. Z O. O. (KRS: 0000048266, NIP: 6751214377, REGON: 357035335), ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na e-mail lub zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://meddim.pl/kontakt, to jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 4. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia danych w celu realizacji usług np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.

 6. Prawo do sprzeciwu:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Rodzaj wizyty

Uzupełnij dane z E-skierowania:

Uzupełnij dane wizyty Kontrolnej:

Dane pacjenta:


Adres zamieszkania:

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SP. Z O. O. (KRS: 0000048266, NIP: 6751214377, REGON: 357035335), ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na e-mail lub zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://meddim.pl/kontakt, to jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 4. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia danych w celu realizacji usług np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.

 6. Prawo do sprzeciwu:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uzupełnij dane wizyty Płatnej:

Dane pacjenta:


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SP. Z O. O. (KRS: 0000048266, NIP: 6751214377, REGON: 357035335), ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na e-mail lub zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://meddim.pl/kontakt, to jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 4. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia danych w celu realizacji usług np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.

 6. Prawo do sprzeciwu:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uzupełnij dane wizyty z firmy partnerskiej:

Dane pacjenta:


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SP. Z O. O. (KRS: 0000048266, NIP: 6751214377, REGON: 357035335), ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na e-mail lub zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://meddim.pl/kontakt, to jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 4. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia danych w celu realizacji usług np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.

 6. Prawo do sprzeciwu:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rezygnacja z wizyty lub zmiana terminu:


Dane pacjenta:

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SP. Z O. O. (KRS: 0000048266, NIP: 6751214377, REGON: 357035335), ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

 2. Inspektor Ochrony Danych:
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na e-mail lub zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://meddim.pl/kontakt, to jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 4. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia danych w celu realizacji usług np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.

 6. Prawo do sprzeciwu:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e. prawo do przenoszenia danych;
  f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.