Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o.

ul. Wielicka 25
30-552 Kraków

Telefony do rejestracji:
Wizyty NFZ: (12) 413 00 99
Wizyty Płatne: 606 445 411

E-mail: rejestracja@meddim.pl

FAX: (12) 411 83 24


Godziny pracy rejestracji:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00


Kod świadczeniodawcy NFZ: 061/200052
REGON: 357035335
NIP: 675 121 43 77
KRS: 0000048266
Kapitał zakładowy i wpłacony: 88 000 zł

Mapa dojazdu do SCLDiM

Wybierz właściwy formularz

Na wszystkie przesłane wiadomości e-mail odpowiadamy do 48 godzin.
Prosimy o cierpliwość.

Rodzaj wizyty

Informujemy, iż dane podane w formularzu muszą być zgodne z skierowaniem, które pacjent ma obowiązek dostarczyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania z danymi zgodnymi przy rejestracji skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. (Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027, z późn. zm.)

Uzupełnij dane ze skierowania:

Uzupełnij dane wizyty Kontrolnej:

Dane pacjenta:


Adres zamieszkania:

Uzupełnij dane wizyty Płatnej:

Dane pacjenta:


Uzupełnij dane wizyty z firmy partnerskiej:

Dane pacjenta:


Rezygnacja z wizyty lub zmiana terminu:


Dane pacjenta:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 25, 30-552, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rejestracji terminów udzielenia świadczeń medycznych przez Spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • wysyłając dane za pomocą powyższych formularzy, akceptuje Pani/Pan te postanowienia.