Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta,
  • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • w ramach NFZ dzieci i młodzieży do 18 roku życia - ze skierowaniem,
  • konsultacje odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

  • dr n. med. Bożena Bańdo - specjalista pediatrii, specjalista neurolog dziecięcy, posiada kwalifikacje w zakresie oceny i opisywania badań EEG,
  • lek. med. Bożena Mruk - neurolog.

Poradnia wyposażona jest w aparat elektroencefalograf przy pomocy którego przeprowadzone jest badanie czynności mózgu - EEG.

Poradnia neonatologiczna