Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie: (12) 413 00 99,
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta,
  • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • w ramach NFZ dzieci i młodzież do 18 roku życia - ze skierowaniem.
  • konsultacje odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Personel pracujący w Poradni:

  • lek. med. Barbara Jakubowska - specjalista okulista,
  • dr n. med. Anna Klonowska - specjalista okulista,
  • lek. med. Małgorzata Troszczyńska - specjalista okulista,
  • Donata Jezierska - ortoptystka,
  • Agnieszka Winczewska - ortoptystka.

Poradnia leczenia zeza współpracuje z Poradnią okulistyczną.


Badanie okulistyczne dzieci

Przygotowanie:
Do pełnego badania okulistycznego dziecka, które obejmuje badanie refracji (wady wzroku) oraz badanie dna oka niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie małego pacjenta. O metodzie przygotowania decyduje lekarz po wcześniejszym zebraniu wywiadu i badaniu wstępnym.
Lekarz może zalecić zakropienie oczu w gabinecie. Przygotowanie do badania trwa około 1 godziny. Oczy zakrapla się trzy razy kroplami o nazwie Tropicamid w odstępach co 10 min. Badanie odbywa się po około 30 min od ostatniego zakropienia. Drugim sposobem, który może zalecić okulista jest przygotowanie dziecka w domu. Wówczas pacjent otrzymuję receptę na krople robione- roztwór Atropiny i ustalany jest nowy termin badania. Rodzice dostają również dokładną informacje jak podawać i przechowywać krople.
Celem podania obu rodzajów kropli jest poszerzenie źrenicy niezbędne do określenia wady refrakcji oraz umożliwiające badanie dna oka.
Po badaniu źrenice nadal pozostają poszerzone, w przypadku kropli podawanych w gabinecie przez kilka godzin, natomiast w przypadku roztworu Atropiny do około 2 tygodni. Dziecko może uskarżać się na światłowstręt oraz pogorszone widzenie głównie do bliży. Nie ma przeciwwskazań aby dziecko brało udział w codziennych zajęciach.

Badanie:
Jeżeli dziecko jest na tyle małe że nie współpracuje podczas badania niezbędne jest badanie w znieczuleniu miejscowym. Podawane są krople znieczulające do oka i zakładana jest sterylna rozwórka powiekowa (metalowe urządzenie mające na celu przytrzymanie i otwarcie powiek). Dziecko jest badane na leżąco w obecności rodzica z użyciem ręcznego refraktometru i oftalmoskopu. Badanie jest niebolesne dla dziecka, jednak wymaga jego przytrzymania.


Na terenie przychodni znajduje się punkt optyczny

Poradnia neonatologiczna