Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie: (12) 413 00 99,
                      698 284 743 czynny w godz 11:00 - 13:00
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

  • pełny adres z kodem pocztowym,
  • numer PESEL pacjenta,
  • dane skierowania (kod świadczeniodawcy lub jego REGON, VII i VIII część kodu resortowego, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, data wystawienia skierowania).

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

  • w ramach NFZ dzieci i młodzież do 18 roku życia - ze skierowaniem.
  • konsultacje odpłatne dzieci, młodzież i dorośli - bez skierowania.

Personel pracujący w Poradni:

  • lek. med. Barbara Jakubowska - specjalista okulista,
  • dr n. med. Anna Klonowska - specjalista okulista,
  • lek. med. Małgorzata Troszczyńska - specjalista okulista,
  • Donata Jezierska - ortoptystka,
  • Agnieszka Winczewska - ortoptystka.

Poradnia leczenia zeza współpracuje z Poradnią okulistyczną.

Na terenie przychodni znajduje się punkt optyczny.

Poradnia neonatologiczna