Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie:
Wizyty NFZ (12) 413 00 99
Wizyty Płatne 606 445 411

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

 • pełny adres z kodem pocztowym,
 • numer PESEL pacjenta,
 • 4-cyfrowy kod dostępu e-Skierowania.

Konsultacje:

Na pierwszą wizytę prosimy okazać posiadane wyniki badań, informację dotyczącą wcześniejszych zachorowań dziecka oraz książeczkę zdrowia dziecka.

 • w ramach NFZ - ze skierowaniem,
 • konsultacje odpłatne - bez skierowania.

Lekarze pracujący w Poradni:

 • lek. med. Bogumiła Grűner - specjalista pediatra, specjalista alergolog,
 • lek. med. Beata Kruk - pediatra, specjalista pulmonolog, specjalista alergolog,
 • lek. med. Agata Świerczek - pediatra, specjalista pulmonolog, specjalista alergolog.

W poradni wykonujemy:

 • badanie czynności płuc, wykonywane przy pomocy LUNG TEST 1000S oraz LUNG TEST 250,
 • testy skórne i płatkowe,
 • immunotereapię swoistą, tzw. odczulanie wykonywane pod kontrolą lekarza anestezjologa,
 • inhalacje.