„Program profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych”

  • W programie mogą wziąć udział wszystkie niemowlęta zameldowane w Krakowie w wieku od 4 tygodnia życia do ukończenia 4 miesiąca życia.
  • Rejestracja do programu tel. (12) 294 18 25

Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” i finansowany przez Urząd Miasta Krakowa.


„Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne” Etap II

  • W programie mogą wziąć udział uczniowie szkół krakowskich w wieku 7-8 lat i 16-17 lat, którzy zostaną zakwalifikowani w I Etapie programu (I Etap realizowany jest w szkołach).
  • Rejestracja do programu tel. (12) 294 18 24

Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” i finansowany przez Urząd Miasta Krakowa.

Poradnia neonatologiczna