Rejestracja:

Osobiście: od 8.00 do 19.00
Telefonicznie: (12) 413 00 99.

Do rejestracji niezbędne podanie następujących danych:

 • pełny adres z kodem pocztowym,
 • numer PESEL pacjenta.

Wykonujemy szczepienia zalecane przeciwko:

 • biegunkom rotawirusowym,
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • meningokokowym,
 • ospie wietrznej,
 • rakowi szyjki macicy,
 • kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • szczepienia przeciw wzw-B,
 • przeciw tężcowi,
 • skojarzona szczepionka przeciwko odrze, różyczce i śwince,
 • skojarzona szczepionka przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, haemofilus i polio,
 • skojarzona szczepionka przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, haemofilus i polio + wzw-B.

Szczegółowych informacji chętnie udzieli personel przychodni.

Poradnia neonatologiczna